کتاب احکام دین در سه سطح  ʃ جلدی)

کتاب احکام دین در سه سطح (3 جلدی)

بدون مالیات 43,000 ریال مالیات 0 %
معرفی اجمالی محصول
احکام فقهی در سه سطح و در 3 جلد ارائه شده است.
SKU_285 43000
این اثر یک دوره کامل مسایل فقهی مورد نیاز را در سه سطح مطرح ساخته که هر یک از آن ها از نظر انتخاب مسایل و تعداد آن ها و قلم نگارشی و حجم دروس و کتاب با هم متفاوت بوده و هر کدام مکمل دیگری است و برای سه دوره آموزشی مختلف تهیه شده است.

خرید خود را ادامه دهید

این دسته بندی را نیز امتحان کنید

-->
Powered by TayaShop