اندیشه پشتیبان انقلاب اسلامی

اندیشه پشتیبان انقلاب اسلامی

بدون مالیات 80,000 ریال مالیات 0 %
معرفی اجمالی محصول
SKU_443 80000
امام بزرگوار با مکتب سیاسی خود بود که توانست طلسم دیرپای استبداد را در این کشور بشکند. ... راز موفقیت امام، در مکتبی است که عرضه کرد و توانست آن را به طور مجسم و به صورت یک نظام، در مقابل چشم مردم جهان قرار دهد. البته انقالب عظیم اسالمی ما به دست مردم به پیروزی رسید و ملت ایران، عمق تواناییها و ظرفیت فراوان خود را نشان داد؛ اما این ملت، بدون امام و مکتب سیاسی او قادر به چنین کار بزرگی نبود

خرید خود را ادامه دهید

این دسته بندی را نیز امتحان کنید

Powered by TayaShop