تبلیغ تربیت گرا – جلد چهارم - روش لسانی

تبلیغ تربیت گرا – جلد چهارم - روش لسانی

بدون مالیات 750,000 ریال مالیات 0 %
معرفی اجمالی محصول
اثر حاضر، به ترسیم روش های لسانی ارائه مفاهیم تبلیغی پرداخته است. مباحث این کتاب در ده فصل ارائه شده است.
SKU_293 750000
اثر حاضر، به ترسیم روش های لسانی ارائه مفاهیم تبلیغی پرداخته است. مباحث این کتاب در ده فصل ارائه شده است. ابتدا روش تبلیغ لسانی تعریف شده و بر جایگاه روش در تبلیغ تربیت گرا تأکید شده است. سپس سه گام اصلی در روش تبلیغ لسانی معرفی شده است. در ادامه ویژگی های روش در تبلیغ لسانی، روش های مشترک در تبلیغ لسانی و روش های ممنوع در تبلیغ لسانی مطرح شده است. در فصل بعدی، روش و محوریت اجرا، روش و لحن مبلغ در تبلیغ بررسی شده است. در ادامه روش تبلیغ لسانی در گفتگو با انسان ها و در گفتگوی با خدا مطرح شده است. در نهایت به روش و کلیات تبلیغ تربیت گرا، روش آماده سازی محتوا و اجرای تبلیغ لسانی و قالب های اجرایی تبلیغ لسانی پرداخته شده است.

خرید خود را ادامه دهید

افرادی که این محصول را خریده اند محصولات زیر را نیز خریده اند:

این دسته بندی را نیز امتحان کنید

Powered by TayaShop