عرفان و معنویت(گفت و گوهایی در باره زوایای امروزی عرفان و معنویت)

عرفان و معنویت(گفت و گوهایی در باره زوایای امروزی عرفان و معنویت)

بدون مالیات 550,000 ریال مالیات 0 %
معرفی اجمالی محصول
SKU_406 550000

محتوای این کتاب گفت‌گوهایی با بزرگان عرفان و معنویت است که در پنج‌فصل و یک تتمه گردآوری و به ترتیب در فصول مختلف به موارد زیر پرداخته شده است:

در فصل نخست، به تحلیل برخی مبانی نظری و عملی عرفان، نسبت عرفان با دیگر علوم انسانی ـ اسلامی، عرفان و تصوف در علوم اسلامی، ‌عرفان، منطق و سلوک؛ در فصل دوم به عرفان و نصوص روایی (ناظر به نهج البلاغه)، ‌عرفان، عترت و ادبیات فارسی، عرفان، اهل بیت و موضوع آخرالزمان، انسان کامل و سلوک عملی، و عرفان، ‌عقلانیت و روحانیت؛ در فصل سوم، ‌به انقلاب اسلامی و دغدغه‌های فرهنگی ـ معنوی، ‌تأثیر عرفانی ـ معنوی امام خمینی;، ‌عرفان حماسی ـ انقلابی؛ در فصل چهارم به عرفان در عرصه بین الملل، عرفان و ارتقای سطح معنوی، دین، ‌عرفان و زبان نمادین هنر و...؛ و در فصل پنجم به نگاه سلبی به عرفان، مخالفان و موافقان عرفان؛ ایرادها و مستندات و در بخش تتمه با عنوان معنویت‌گرایی جدید به تبیین معنویت‌گرایی جدید، ‌مبانی معنویت‌گرایی جدید و جنبش‌های معنوی و نظام سرمایه‌داری.

خرید خود را ادامه دهید

این دسته بندی را نیز امتحان کنید

-->
Powered by TayaShop