فصل نامه تربیت تبلیغی

بسم الله الرحمن الرحيم

فصلنامه علمی ـ تخصّصی تربیت تبلیغی

پژوهشکده تبلیغ و مطالعات اسلامی باقرالعلوم(ع)

مدیر مسئول: حسين قشقايي

سردبير: امید نیک داد

اعضاي هيئت تحريريه:

حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد داوودی (عضو هیئت علمی پژِوهشگاه حوزه و دانشگاه)

رحیم دهقان سیمکانی (عضو جامعه المصلفی العالمیه)

حجت الاسلام والمسلمین دکتر عباسعلی شاملی(استادیار جامعه المصطفی العالمیه)

دکتر سید حسین شرف الدین (استادیار موسسه پژوهشی و آموزشی امام خمینی)

حجت الاسلام دکتر علی‌نقی فقیهی (دانشیار دانشگاه قم)

محمدحسين کياني (عضو علمی پژوهشکده باقرالعلوم علیه السلام)

حجت الاسلام سید حمید میرخندان (عضو هیئت علمی مرکز پژوهش‌های اسلامی صدا و سیما)

امید نیک داد (عضو پژوهشکده باقرالعلوم (علیه السلام))

مدير داخلی: سعید عباسی

ويراستار: مهدیه امامی

طرح روي جلد: امیر عباس رجبی

صفحه آرایی: : فریده بنائی رحمتی

مدیر تولید: سید عبدالحسین زین العبادی

نشاني: قم، بلوار نيايش، جنب مصلي قدس، پژوهشکده تبلیغ و مطالعات اسلامی باقرالعلوم(ع)

تلفن: ـ37740369- 025؛ نمابر: 37742284 ـ 025؛ صندوق پستي: 135 ـ 37185

EMail: tarbiyatetablighi@gmail.com

Powered by TayaShop