فصل نامه سبک زندگی

بسم الله الرحمن الرحيم

فصلنامه علمی ـ تخصّصی سبک زندگی دینی پژوهشکده تبلیغ و مطالعات اسلامی باقرالعلوم(ع)

مدیر مسئول: حسين قشقايي

سردبير: مصطفی رضایی

اعضاي هيئت تحريريه:

دکتر دیباجی (استادیار گروه فلسفه دانشگاه پردیس قم)؛

حجت‎الاسلام و المسلمین دکتر علی زینتی (عضو هیئت علمی جامعه‎المصطفی‎العالمیه)؛

حجت‎الاسلام و المسلمین دکتر علی نقی فقیهی (دانشیار دانشگاه قم)؛

دکتر حسین قشقائی (استادیار و رئیس پژوهشکده باقر العلوم علیه‎السلام)؛

دکتر محمد رضا کرامتی (دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه تهران)؛

محمد حسین کیانی (عضو پژوهشکده باقر العلوم علیه السلام)؛

دکتر محسن نیازی (دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه کاشان)؛

مصطفی رضایی (عضو پژوهشکده باقر العلوم علیه‎السلام).

مدير داخلی: داود مهرابی رزوه

ويراستار: فاطمه خفری

طرح روي جلد: محمد فاطمی

مدیر تولید: سید عبدالحسین زین العبادی

نشاني: قم، بلوار نيايش، جنب مصلي قدس، پژوهشکده تبلیغ و مطالعات اسلامی باقرالعلوم(ع)

تلفن: ـ37835373- 025؛ نمابر: 37740355 ـ 025؛ صندوق پستي: 135 ـ 37185

Mail: Sabkezendegi.rbo@gmail.com

Powered by TayaShop