کاوش در اعتبار متن زیارت ناحیه

کاوش در اعتبار متن زیارت ناحیه

بدون مالیات 210,000 ریال مالیات 0 %
معرفی اجمالی محصول
SKU_373 210000

این کتاب، پس از بخش درآمد، در سه بخش مفاهیم و کلیات، مصدر و اعتبار زیارت ناحیه و معارف زیارت ناحیه تدوین شده است.

همچنین، بخش نخست در 6‌فصل همانند معرفی زیارت ناحیه و گزارشی از مضامین زیارت ناحیه و... و بخش دوم در دوفصل مصادر زیارت ناحیه و اعتبارسنجی زیارت ناحیه و بخش سوم که مفصل‌ترین بخش است، در پنج‌فصل با موضوعاتی چون فضائل امام حسین(ع)، مصائب امام حسین(ع)، عزاداری امام حسین(ع) و جهان آفرینش در سوگ سامان یافته است. ضمناً در پایان کتاب، متن و ترجمه زیارت ناحیه نیز آمده است.

خرید خود را ادامه دهید

این دسته بندی را نیز امتحان کنید

-->
Powered by TayaShop