کتاب جامعه پذیری دینی در ایران

کتاب جامعه پذیری دینی در ایران

بدون مالیات 135,000 ریال مالیات 0 %
معرفی اجمالی محصول
در کتاب حاضر تلاش شده تا با بررسی جامعه پذیری به صورت کلی و شرح ابعاد، گونه ها و عوامل مربوط به آن، ابعاد گوناگون جامعه پذیری دینی با تأکید بر الگوهای جامعه پذیری دینی در ایران مطالعه و بررسی شود.
SKU_297 135000
جامعه پذیری فرایندی است که به وسیله آن فرد راه کارها، افکار، ارزش ها، الگوها و معیارهای فرهنگ خاص جامعه خود را یاد می گیرد و آن را جزء شخصیت خود می نماید. روش های جامعه پذیری به دو طریق آشکار و پنهان صورت می پذیرد. جامعه پذیری دینی فرآیندی است که افراد یک جامعه به تدریج با باورها، اعمال، وظایف، مراسم و نمادهای دینی جامعه خود آشنا شده و با درونی ساختن آن ها به عنوان افراد دین دار ظاهر می شوند. 

در کتاب حاضر تلاش شده تا با بررسی جامعه پذیری به صورت کلی و شرح ابعاد، گونه ها و عوامل مربوط به آن، ابعاد گوناگون جامعه پذیری دینی با تأکید بر الگوهای جامعه پذیری دینی در ایران مطالعه و بررسی شود.

خرید خود را ادامه دهید

این دسته بندی را نیز امتحان کنید

-->
Powered by TayaShop