کتاب در طلب راه راست (تاملات يک زن تازه مسلمان)

کتاب در طلب راه راست (تاملات يک زن تازه مسلمان)

بدون مالیات 70,000 ریال مالیات 0 %
معرفی اجمالی محصول
این کتاب در بردانده شرح احوال دختری آمریکایی است که به دین اسلام و مذهب تشیع روی آورده است.
SKU_19 70000

اثر حاضر، در بردانده شرح احوال دختری آمریکایی است که به دین اسلام و مذهب تشیع روی آورده است. «دیانا (معصومه بیتی)»، در خانواده‌ای مسیحی در کلورادوی آمریکا متولد شده و در سال 1994 به اسلام روی آورده است. نگارنده، شرح تجربیات خود و تأملات مذهبی خود را در این اثر آورده و دریافت‌های فکری خود را از اسلام و مذهب شیعه توضیح داده است. هدف کلّی اثر انتقال تجربه‌های یک تازه مسلمان برای استفاده پیروان ادیان دیگر و همچنین مسلمانان مشتاق به شنیدن حق و حقیقت است.

نوشته ای که خواهید خواند از بخش دوم این کتاب، آیا مسلمان بودن خوب است؟ برای شما انتخاب شده است:

هدف از زندگی این نیست که همیشه آسوده خاطر باشی و راحت زندگی کنی. در پس هر مشکلی، دلیلی وجود دارد و در صورتی موفق خواهی بود که مشکلات را صبورانه تحمل کنی. مسلمان بودن خوب است، اگر چه گاهی همه آن را دوست ندارند یا از آن اشتباه برداشت می کنند. مسلمان بودن خوب است اگر چه دیگران با شما به مخالفت برخیزند. مسلمان بودن خوب است چون هدفی روشن در زندگی پیدا خواهی کرد.

وقتی مسلمان می شوی راهکارهای دقیقی برای چگونه زندگی کردن و چگونه خدا را پرستش کردن خواهی داشت و جایی برای شک و تردید باقی نمی ماند. وقتی مسلمان می شوی، به جای اینکه راهی پر پیچ و خم و گیج کننده در مقابل خود احساس کنی، خود را در مسیری مستقیم خواهی یافت. من از لحظه ای که مسلمان شدم هرگز به گذشته ام فکر نکرده ام و راجع به درستی انتخابم هرگز شک نکرده ام.

Powered by TayaShop