کتاب شیوه های جمع آوری کتب حدیثی

کتاب شیوه های جمع آوری کتب حدیثی

بدون مالیات 150,000 ریال مالیات 0 %
معرفی اجمالی محصول
کتاب شیوه های جمع آوری کتب حدیثی، با هدف بررسی تفصیلی و جامع شیوه های جمع آوری کتاب های حدیثی براساس سبک نگارش، موضوع و محتوا به نگارش در آمده است.
SKU_24 150000

از جمله مباحث موجود در علم حدیث بررسی شیوه ها و اهداف جمع آوری و تدوین حدیث است که آگاهی از آن بسیار مورد توجه حدیث پژوهان و محدثان قرار داشته و دارد؛ زیرا بررسی چگونگی جمع آوری کتابهای حدیثی، سبب خواهد شد تا نحوه شکل گیری حدیث، گویا و از هرگونه ابهامی به دور بوده و منابع و مصادر روایی از اعتبار برخوردار گردند. اما در صورتی که در تدوین حدیث ابهامی وجود داشته باشد ممکن است شبهات زیادی در ذهن آدمی بوجود آید و میراث حدیث شیعه همراه تاری و تیرگی گردد بدین جهت محدثان بزرگوار، هم زمان با تدوین حدیث، بر چگونگی و شیوه تدوین آن نیز اهتمام داشته و دهها اثر در این باره فراهم آورده اند.

اثر حاضر، با هدف بررسی تفصیلی و جامع شیوه های جمع آوری کتاب های حدیثی براساس سبک نگارش، موضوع و محتوا به نگارش در آمده است. نگارنده، در این اثر، ابتدا اهمیت تدوین حدیث و تاریخچه تدوین احادیث شیعه و سنی را تبیین می کند و سپس شیوه های تدوین کتاب های حدیث براساس سبک نگارش را مورد تحلیل و بررسی قرار می دهد. در هر شیوه ابتدا تعریف و پس از آن تاریخچه آن بیان شده است. در بخش کتاب شناسی نیز، کتاب های تألیف شده در زمینه هر شیوه خاص به وسیله عالمان فریقین معرفی شده است. ساختار کتاب، به شیوه علمی ـ تحلیلی است و مطالب با زبانی روان و علمی بیان شده است.

خرید خود را ادامه دهید

این دسته بندی را نیز امتحان کنید

-->
Powered by TayaShop