کتاب فطرت صورت قدسی و حقیقت عرشی آدمی

کتاب فطرت صورت قدسی و حقیقت عرشی آدمی

بدون مالیات 150,000 ریال مالیات 0 %
معرفی اجمالی محصول
در این کتاب به تشریح و ماهیت فطرت و امور فطری و عوامل موثر در شکوفایی پرداخته شده است.
SKU_27 150000

موضوع این کتاب، تشریح فطرت است. کتاب حاضر، تلاشی است در راستای شناخت فطرت با تکیه بر آیات قرآن کریم و احادیث معصومین(ع).

نگارنده، در نخستین فصل کتاب به تشریح معنا و ماهیت فطرت پرداخته و در فصل بعدی امور فطری را مورد مطالعه قرار داده است. وی در فصل سوم موارد احتجاب یا خمول فطرت را تشریح نموده و در فصل چهارم عوامل مؤثر در شکوفایی فطرت را برشمرده است. در آخرین فصل کتاب نیز ثمرات شکوفایی فطرت مورد بحث و بررسی قرار گرفته‌اند.

خرید خود را ادامه دهید

این دسته بندی را نیز امتحان کنید

Powered by TayaShop