کتاب مفتاح مجمع البیان

کتاب مفتاح مجمع البیان

بدون مالیات 160,000 ریال مالیات 0 %
معرفی اجمالی محصول
کتاب «مفتاح مجمع البیان» تألیف جمعی از پژوهشگران است، که چهار فهرست از قرآن کریم را براساس کتاب «مجمع البیان فی تفسیر القرآن» ارائه می دهد.
SKU_332 160000
کتاب «مفتاح مجمع البیان» تألیف جمعی از پژوهشگران است، که چهار فهرست از قرآن کریم را براساس کتاب «مجمع البیان فی تفسیر القرآن» ارائه می دهد. 
زبان این اثر عربی است. این فهرست ها عبارتند از: 1- فهرست موضوعات مجمع البیان؛ 2- فهرست نظم سوره ها و آیات؛ 3- فهرست آیات ناسخ و منسوخ؛ 4- فهرست اسباب نزول. 

خرید خود را ادامه دهید

این دسته بندی را نیز امتحان کنید

-->
Powered by TayaShop