کتاب مهدویت و جهانی شدن

کتاب مهدویت و جهانی شدن

بدون مالیات 35,000 ریال مالیات 0 %
معرفی اجمالی محصول
این کتاب پژوهشی در زمینه مهدویت و ارتباط آن با پدیده جهانی شدن است.
SKU_33 35000

نویسنده کتاب مهدویت و جهانی شدن در این اثر به شناساندن ‌فرهنگ‌ مهدویت ‌و عدم‌ ارتباط‌ و اشتراک‌ آن‌ با جهانی‌سازی‌‌ غرب پرداخته است.

مهدویت در باور اعتقادات عمیق مردم ما ریشه دارد و از پشتوانه فکری و مبانی قوی و عمیق برخوردار می‌باشد و درباره آن روایات زیادی، سفارش و تأکید کرده اند.. حکومت مهدوی (عج) به دلیل الگو بودن می‌تواند برای اهداف راهبردی نظام در عرصه های فرهنگی، سیاسی و اجتماعی سودمند باشد و باعث رشد و توسعه جامعه ما بویژه در بعد فرهنگ دینی شود.

نویسنده در این نوشتار برآن است که اولا از بحث های مطرح شده در زمینه (جهانی شدن) پلی برای فهم و درک بهتر حکومت جهانی مهدوی ایجاد نماید تا بتواند تقویت نظریه بی بدیل مهدویت را به اثبات برساند؛ و با توجه دادن خواننده به مبانی و ویژگی های جهانی شدن اسلام و دولت کریمه مصلح موعود و جهانی شدن غربی عدم ارتباط و اشتراک آنها باهم را نشان داده، این مطلب را روشن نماید که روند جهانی شدن کنونی غرب نمی تواند پیش زمینه و مقدمه ای برای تشکیل دولت فراگیر حضرت مهدی (عج) باشد.

ثانیا: دو موضوع حکومت جهانی ایده آل و شناساندن رهبر این حکومت که تا کنون غالبا در قالب مقاله به آن پرداخته شده، به صورت تلفیقی و مقایسه ای مورد کنکاش و تحقیق قرار داده تا با بررسی جوانب مختلف متعدد، این نقیصه را بر طرف نماید.

مباحث این کتاب در چهار بخش تدوین شده است. بخش اول مفاهیم و مبانی اسلام و مهدویت اسلامی است که دارای دو فصل «مفاهیم و مبانی مهدویت» و «دلایل و مبانی فکری ـ فلسفی جهانی شدن اسلام» است.

بخش دوم با عنوان مهدویت و حکومت جهانی مهدی شامل «ضرورت حکومت جهانی و اعتراف دانشمندان به لزوم»، «اثبات مهدویت و حکومت جهانی مهدی از منظر قرآن» و «ویژگی های حکومت حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف» است.

بخش سوم مفاهیم، مبانی و ویژگی های جهانی شدن غربی است که به سه فصل: «تعاریف و ریشه گرایش غربیان به جهانی شدن»، «مبانی و ویژگی های جهانی شدن غربی» و «دیدگاه های موافق و مخالف درباره جهانی شدن و ..» پرداخته است.

و بخش آخر مقایسه جهانی بودن اسلام و جهانی سازی غربی است که در سه فصل: «اسلام و رویه تکنولوژیک و ایدئولوژیک جهانی شدن»، «وجود سازگار و ناسازگار جهانی شدن اسلام» و «امتیازات جهانی شدن اسلام بر جهانی شدن غربی» تدوین شده است.

در تشکیل حکومت فراگیر جهانی می خوانید: «حضرت امیرالمؤمنین علی (ع) می فرماید: ألا و ان من ادرکها منا یسری فیها بسراج منیر، و یحذوا فیها علی مثال الصالحین، لیحل فیها رقا، و یصدع شعبا، و یشعب صدعا.

بدانید که از ما (حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف) که فتنه های آینده را در می یابد، با چراغی روشنگر در آن گام می نهد، و همه جمعیت های گمراه و ستمگر را پراکنده و حق جویان پراکنده را جمع آوری می کند.»

خرید خود را ادامه دهید

این دسته بندی را نیز امتحان کنید

-->
Powered by TayaShop