بررسی فقهی حقوقی ماهیت و مبانی حریم خصوصی اطلاعات

بررسی فقهی حقوقی ماهیت و مبانی حریم خصوصی اطلاعات

بدون مالیات 360,000 ریال مالیات 0 %
معرفی اجمالی محصول
SKU_398 360000

نویسنده پس از مقدمه و بیان مسئله و فرضیه‌های پژوهش و... در سه بخش زیر کتاب را سامان داده است:‌

  1. مفاهیم، انواع و پیشینه حریم خصوصی؛
  2. ماهیت حریم خصوصی اطلاعات؛
  3. مبانی و دلایل حمایت از حریم خصوصی اطلاعات.

ضمنا نویسنده بخش اول را در سه فصل: مفاهیم، انواع حریم خصوصی و اهمیت و جایگاه حریم خصوصی اطلاعات نسبت به آنها، و پیشینة حریم خصوصی اطلاعات و تحولات نظری و قانونی آن و مبحث‌ها و گفتارهای گوناگون تنظیم کرده است.

در بخش دوم نیز سه فصل حق، حکم و رابطه آن با حق، و حق یا حکم بودن حریم خصوصی اطلاعات و در بخش سوم، سه فصل مبانی نظری حمایت از حریم خصوصی اطلاعات، قواعد فقهی مستند حمایت از حریم خصوصی اطلاعات، و ادلة‌ نقلی حمایت از حریم خصوصی اطلاعات با مبحث‌ها و گفتارهای آنها آورده شده است.

در پایان نیز نتایج پژوهش و فهرست منابع آمده است.

خرید خود را ادامه دهید

این دسته بندی را نیز امتحان کنید

Powered by TayaShop