کتاب گلشن ابرار - جلد دوازدهم

کتاب گلشن ابرار - جلد دوازدهم

بدون مالیات 340,000 ریال مالیات 0 %
معرفی اجمالی محصول
SKU_375 340000

در این جلد با زیرعنوان از ملاحسن کاشی تا سیدمحمدحسین میرسجادی، که زیرنظر استاد محمدجعفر طبسی تدوین شده به زندگی‌نامة پنجاه نفر از علما و از جمله افراد زیر اشاره شده است:

ملاحسن کاشی، شیخ‌مهدی کاشف‌ الغطاء، سیدحیدر حلی، سیدمحمد بحرالعلوم، میرزاابراهیم محلاتی، شیخ‌مهدی حجار نجفی، سیدعبدالغفار مازندرانی، شیخ ‌لی‌اکبر برهان تهرانی، سیدمحمدکاظم اعصار، سیدمحیی‌الدین فال‌اسیری، شهید سیدمحمدرضا خلخالی، سیدابوالقاسم کوکبی تبریزی، شیخ‌محمد شاه‌آبادی، میرزا محسن دوزدوزانی و سیدمحمدباقر موحد ابطحی.

خرید خود را ادامه دهید

این دسته بندی را نیز امتحان کنید

-->
Powered by TayaShop