کتاب گلشن ابرار - جلد سیزدهم

کتاب گلشن ابرار - جلد سیزدهم

بدون مالیات 330,000 ریال مالیات 0 %
معرفی اجمالی محصول
SKU_376 330000

در این جلد با زیرعنوان از سیدمرتضی رازی تا سیدمصطفی شریفی موسوی، که زیرنظر استاد محمدجعفر طبسی تدوین شده، به زندگی‌نامة پنجاه نفر از علما و از جمله افراد زیر اشاره شده است:

شیخ‌سدیدالدین حلّی، ملارجبعلی تبریزی، ملاحسین لبنانی گیلانی، میرزاحسن زنوزی، ملاعبدالوهاب قزوینی، شیخ‌محسن رشتی، میرزامحمد تنکابنی، سیدعبدالمجید گروسی، میرزامسیح چهارسوقی، ملاهاشم خراسانی، میرزامحمود زنجانی، ملاعبدالرزاق همدانی، میرزاخلیل کمره‌ای، سیدسعید اختر رضوی و شیخ‌محمد غروی قزوینی.

خرید خود را ادامه دهید

این دسته بندی را نیز امتحان کنید

-->
Powered by TayaShop