...
فروشگاه پژوهشکده باقرالعلوم علیه السلام

سیاحت سیل

روایت حادثه سیل 1398
 • وزن 0.175
 • نوع جلد شومیز
 • نوبت چاپ اول
 • ناشر سوره مهر
 • موضوع كتاب تجربه‌نگاری
 • قطع رقعی
 • شناسه ملی 8520503
 • شمارگان 1250
 • شابك 978-600-03-5121-2
 • زبان فارسی
 • تولید کننده پژوهشکده باقرالعلوم علیه‌السلام
 • تعداد صفحه 177
 • تاریخ اولین چاپ 1400

ﻛﺘﺎب ﭘﻴﺶرو رواﻳﺘﻰ اﺳﺖ از ﺣﻀﻮر ﺟﻬﺎدی ﻃﻼب در ﺣﺎدﺛﻪ ﺳﻴﻞ ﻓﺮوردﻳﻦﻣﺎه ١٣٩٨.

ﺑﺨﺸﻰ از ﻛﺘﺎب، اﭘﻴﺰودﻫﺎﻳﻰ اﺳﺖ ﺣﺎﺻﻞ ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎی ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ﺑﺎ ﻃﻼب ﺟﻬﺎدی ﺣﺎﺿﺮ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﻴﻞزده ﻧﻮروز ٩٨ در اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ درﮔﻴﺮ (از ﮔﻠﺴﺘﺎن و ﻣﺎزﻧﺪران ﮔﺮﻓﺘﻪ... (ادامه مطلب)

موجود نیست

ﻛﺘﺎب ﭘﻴﺶرو رواﻳﺘﻰ اﺳﺖ از ﺣﻀﻮر ﺟﻬﺎدی ﻃﻼب در ﺣﺎدﺛﻪ ﺳﻴﻞ ﻓﺮوردﻳﻦﻣﺎه ١٣٩٨.

ﺑﺨﺸﻰ از ﻛﺘﺎب، اﭘﻴﺰودﻫﺎﻳﻰ اﺳﺖ ﺣﺎﺻﻞ ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎی ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ﺑﺎ ﻃﻼب ﺟﻬﺎدی ﺣﺎﺿﺮ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﻴﻞزده ﻧﻮروز ٩٨ در اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ درﮔﻴﺮ (از ﮔﻠﺴﺘﺎن و ﻣﺎزﻧﺪران ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﻟﺮﺳﺘﺎن و ﺧﻮزﺳﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن). ﺑﺨﺶ دﻳﮕﺮ اﻣﺎ ﻳﻚ داﺳﺘﺎن ﺑﻠﻨﺪ ﺣﺎﺻﻞ ﺗﺨﻴّﻼت ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ اﻟﺒﺘﻪ از ﻣﺴﺘﻨﺪات واﻗﻌﻰ ﻧﻴﺰ اﻟﻬﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ. اﭘﻴﺰودﻫﺎی اﻳﻦ داﺳﺘﺎن و آن ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳﻚ در ﻣﻴﺎن آﻣﺪه و ﻣﺠﻤﻮﻋﺎً رواﻳﺘﻰ ﻣﺴﺘﻨﺪ - ﻣﺨﻴّﻞ از ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺟﻬﺎدی ﻃﻼب در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﻴﻞزده و آﺛﺎر ﺗﺒﻠﻴﻐﻰ آن را ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ.

کتاب«سیاحت سیل» که یکی از مجموعه سه جلدی با رویکرد «روایت زندگی» است، به همت و سفارش پژوهشکده تبلیغ و مطالعات اسلامی باقرالعلوم علیه السلام و از سوی انتشارات سوره مهر به زینت طبع آراسته شده است.

 • وزن 0.175
 • نوع جلد شومیز
 • نوبت چاپ اول
 • ناشر سوره مهر
 • موضوع كتاب تجربه‌نگاری
 • قطع رقعی
 • شناسه ملی 8520503
 • شمارگان 1250
 • شابك 978-600-03-5121-2
 • زبان فارسی
 • تولید کننده پژوهشکده باقرالعلوم علیه‌السلام
 • تعداد صفحه 177
 • تاریخ اولین چاپ 1400
 • سود شما 4500 تومان
  × خانه کتاب نویسندگان اخبار چندرسانه‌ای درباره ما
  ...
  Powered by TayaShop