آلودگی و گنهکاری ذاتی انسان

آلودگی و گنهکاری ذاتی انسان

بدون مالیات 200,000 ریال مالیات 0 %
معرفی اجمالی محصول
SKU_397 200000

زیرعنوان اصلی کتاب این عبارت آمده است: پژوهشی در گناه ذاتی از دیدگاه مسیحیت (کاتولیک) و آلودگی ذاتی از دیدگاه اسلام (امامیه).

نویسنده پس از بیان برخی مطالب در مقدمه، در سه‌فصل زیر کتاب را سامان داده است:‌

  1. آموزه گناه ذاتی در کاتولیک؛
  2. بررسی و نقد آموزه گناه ذاتی؛
  3. بررسی آلودگی اولیه ذات در اسلام.

همچنین در فصل اول به دیدگاه‌های پولس، آگوستین و پلاگیوس و سایر اندیشمندان مسیحی درباره گناه ذاتی، اشاره و در فصل‌های دوم و سوم نیز به بررسی مبانی آموزه گناه ذاتی و تناقض آن با برخی صفات خدا و دیدگاه اسلام درباره این مسأله پرداخته شده است.

خرید خود را ادامه دهید

این دسته بندی را نیز امتحان کنید

-->
Powered by TayaShop