کتاب موسوعه آیات الاحکام جلد اول

کتاب موسوعه آیات الاحکام جلد اول

بدون مالیات 550,000 ریال مالیات 0 %
معرفی اجمالی محصول
محتوای جلد اول مسائل مربوط به مطهرات, نجاست,وضو,غسل و تیمم می باشد که با رویکرد استدلال به آیات شریف قرآن در کلیه مسائل و تطبیق با فقه مذاهب اهل سنت تدوین و ارائه گردیده است.
SKU_32 550000

این کتاب مشتمل بر یک مقدمه، و پنج فصل است، در مقدمه به اهمیت مراجعه به شان نزول قرآن، تفسیر، اقسام تفسیر، مدرسه تفسیر نزد امامیه، حجیت ظواهر قرآن، نسبت آیات الاحکام به کل قرآن، و معرفی کتابهایی که امامیه و اهل تسنن در آیات الاحکام تالیف کرده اند، اشاره شده است. فصل اول کتاب طهارت، خود مشتمل بر دو مبحث است، در مبحث اول از مطهریت آب، معنای طهارت از نظر شیعه و اهل تسنن، اقسام طهارت بحث شده و به آیاتی مانند "ینزل علیکم من السماء ماء لطهرکم به" و "اذا قمتم الی الصلاة ... و ان کنتم جنبا فاطهروا" تمسک شده است.

فصل دوم نیز مشتمل بر بحث از وضو، ادله وجوب آن و واجبات آن است. فصل سوم خود مشتمل بر چهار مبحث است که در مبحث اول به وجوب غسل جنابت، در مبحث دوم به وجوب غسل حیض، مبحث سوم، به وجوب غسل میت، و در مبحث چهارم به ادله حرمت مس قرآن بدون وضوء، اشاره شده است.

فصل چهارم مشتمل بر شش مبحث است، که در مبحث اول به ادله وجوب تیمم، در مبحث دوم به مسوغات تیمم، در مبحث سوم به تیمم نزد اهل سنت، در مبحث چهارم به واجبات تیمم، در مبحث پنجم به چیزی های که تیمم بر آنها جایز است.

در فصل ششم به احکام متعلق به تیمم اشاره شده است. و در فصل پنجم که نجاسات مورد بررسی قرار گرفته، نیز مشتمل بر شش مبحث است، در مبحث اول به نجاست منی، در مبحث دوم به نجاست مردار، در مبحث سوم به نجاست خنزیر، در مبحث چهارم به نجاست سگ، در مبحث پنجم به نجاست خمر و در مبحث ششم به نجاست کافر اشاره شده است.

خرید خود را ادامه دهید

این دسته بندی را نیز امتحان کنید

-->
Powered by TayaShop