گلشن ابرار جلد پانزدهم

گلشن ابرار جلد پانزدهم

بدون مالیات 750,000 ریال مالیات 0 %
معرفی اجمالی محصول
SKU_405 750000

در این جلد با زیرعنوان از شیخ‌محمدبن‌حسن قمی تا شیخ‌احمد اوائلی که زیرنظر استاد محمدجعفر طبسی تنظیم شده، به زندگی‌نامة پنجاه نفر از علما و از جمله افراد زیر پرداخته شده است:

ابوبکر خوارزمی، سید هبة‌الله موسوی، سیدحسین مرعشی مازندرانی، آقارضی‌الدین خوانساری، ‌شیخ‌محمدرضا تبریزی، شیخ‌علی حرزالدین، سیدمصطفی تفرشی، شیخ‌مفید داور شیرازی، سیدمحسن کوه‌کمری، شیخ‌جمال‌الدین نجفی اصفهانی، صدرالاسلام خویی، سیدنصرالله بنی‌صدر، شیخ‌محمدامین افشار کابلی، ‌شیخ‌هدایت‌الله غروی تبریزی، سیدمرتضی مرعشی نجفی، سیدعباس ابوترابی قزوینی و ‌شیخ‌عبدالله نعمة عاملی.

خرید خود را ادامه دهید

این دسته بندی را نیز امتحان کنید

Powered by TayaShop