گلشن ابرار ج14

گلشن ابرار ج14

بدون مالیات 750,000 ریال مالیات 0 %
معرفی اجمالی محصول
SKU_404 750000

در این جلد با زیرعنوان از ابن‌عبدون تا میرزامصطفی اعتمادی تبریزی به زندگی‌نامة پنجاه تن از علما و از جمله افراد زیر پرداخته شده است:

شیخ‌حسین‌بن‌عبدالوهاب شعرانی، شیخ‌یحیی‌بن‌سعید حلّی، شیخ‌موسی کاشف الغطا، شیخ‌محمدحسن آل‌یاسین، ملامحمد طالقانی، شیخ‌علی بارجینی، سیدعلی سیستانی، شیخ‌حسین مغنیه، سیدیحیی مدرس یزدی، شهید سیدحسن قبانچی، سیدهاشم حسینی تهرانی، دکتر سیدمصطفی جمال‌الدین، شیخ‌جواد عارفی بیرجندی، شیخ‌علی دوانی و شیخ‌علی صافی گلپایگانی.

خرید خود را ادامه دهید

این دسته بندی را نیز امتحان کنید

Powered by TayaShop