تبلیغ تربیت گرا – جلد اول - کلیات

تبلیغ تربیت گرا – جلد اول - کلیات

بدون مالیات 650,000 ریال مالیات 0 %
معرفی اجمالی محصول
مخاطبین نوشته‌ی پیش‌رو دست‌اندرکاران امر تبلیغ بوده و شامل کلیات تبلیغ تربیت‌گرا می‌باشد و مبتنی بر آیات و روایات تالیف شده است.
SKU_291 650000

نوشته حاضر،‌ مجلد اول از تبلیغ تربیت گراست که به طرح کلیات این نوع تبلیغ می‌پردازد. عناصر اساسی تبلیغ تربیت‌گرا مانند روش، محتوا، مبلغ، مخاطب، برنامه‌ریزی و دیگر عناصر آن در جلدهای دیگر آمده است.

در این مجموعه، موضوعاتی مطرح می‌شود که در تمام فرآیند تبلیغ اثرگذار است. ابتدا به اصلی‌ترین محور کتاب، یعنی تبلیغ می‌پردازیم و تحت عنوان «توجه به تبلیغ» جایگاه و اهمیت تبلیغ را در آیات و روایات منعکس می‌سازیم. در ادامه، ذیل عنوان «آسیب‌های تبلیغ متداول»، کاستی‌های تبلیغ را در حال حاضر بیان می‌کنیم. بعد از مشخص شدن مرزها و حدود ممنوع و آسیب‌زای تبلیغ متداول، ذیل سرفصل «تبلیغ تربیت‌گرا» تصویری کلی از عناصر و ویژگی‌های تبلیغ تربیت گرا، با هدف ترسیم تبلیغ مطلوب، ارائه می‌دهیم. ذیل عنوان «سه‌ بخش تبلیغ تربیت گرا»، به سه بخش تبلیغ، یعنی تبلیغ لسانی و غیرلسانی و رسانه‌ای اشاره می‌کنیم و بعد از آن، در فصل «انواع تبلیغ تربیت‌گرا» به معرفی انواع تبلیغ می‌پردازیم.

در بحث «رویکردهای تبلیغ تربیت‌گرا» نیز بسترهای تبلیغ را تشریح می‌کنیم. فصل «حیطه‌های تأثیرگذاری» با توجه به مراکز و محدوده‌های اثرپذیر انسانی و تشخص‌های مورد نظر تبلیغ تربیت‌گرا، نگاشته شده است. توضیح مقاصد در فصل «اهداف تبلیغ تربیت‌گرا» صورت می‌گیرد و در نهایت، با طرح معیارهای کمّی برای ارزیابی مجموعه تبلیغ، میزان‌های ارزشیابی تبلیغ برتر را باعنوان «شاخصه‌های سنجش تبلیغ تربیت‌گرا» تشریح می‌کنیم.

مخاطبان این کتاب، دست‌اندرکاران امر تبلیغ، اعم از مبلغان، مربیان، مدیران، مراکز تبلیغی، کارگردانان، تهیه‌کنندگان، مدرسان و محققان حوزه هستند.

نظر به استفاده پراکنده از قرآن و سنت در مؤلفه‌های تبلیغ متداول، ترسیم نظام‌مند تبلیغ بر اساس آیات و روایات، نیازی است که به صورت فراگیر در محققان و مبلغان رو به افزایش است، اما شیوه استاندارد و شفافی برای طراحی تبلیغ  با تکیه بر آیات و روایات نگاشته نشده است. در این نوشته، با استفاده از قرآن و سنت و با استناد به ثقلین، سعی بر نظام‌سازی تبلیغ و عناصر آن شده است.

خرید خود را ادامه دهید

افرادی که این محصول را خریده اند محصولات زیر را نیز خریده اند:

این دسته بندی را نیز امتحان کنید

Powered by TayaShop